Univerzitet:
Univerzitet Džemala Bijedića u MostaruSveučilište u MostaruDrugo

Govorite li Engleski?:
Ne.U redu.Of course!