Naše Lokacije

U Sarajevu

via openstreetmap.org

Naša zgrada se nalazi u centru Sarajeva, na raskrsnici izmedju ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića, preko puta Narodnog Pozorišta.

U Mostaru

openstreetmap.org

Nalazimo se na adresi Trg Ivana Krndelja bb, preko puta Studetskog hotela, na donjoj strani nove štambene zgrade pored stare “EP” benzinske pumpe.