O Nama

Sve što radimo, radimo zato što vjerujemo da istinsko pripadanje mjenja sve u životu. Izgradimo okruženje gdje studenti i mladi ljudi mogu pripadati, vjerovati i postati ljudi kakvi su kreirani da budu.

Studentska organizacija “Svaki student” je nezavisna kršćanska organizacija koja postoji radi promovisanja pripadnosti i razvoja karaktera među studentskom populacijom. U BiH već radimo od 2001. godine u Sarajevu, a od 2015. godine radimo i u Mostaru. Podučavamo engleski jezik, organizujemo akademske seminare, socijalne događaje i eskurzije nekoliko puta godišnje.

U Sarajevu

via openstreetmap.org

Naša zgrada se nalazi u centru Sarajeva, na čošku ulice Zeleni beretki i ulice Čemaluša

U Mostaru

openstreetmap.org

Nalazimo se na adresi Trg Ivana Krndelja bb, preko puta Studetskog hotela, na donjoj strani nove štambene zgrade poliklinike Sarić.

“Svaki student” je dio udruženja “Fokus BiH”.