eq2016-poster2

Datum: Subota, 15.10.2016.
Kad: 10:00 – 16:00
Gdje: Studentski hotel Mostar (upute)

Šta je “EQ Seminar”?

Istraživanje američkih sveučilišta Harvarda i Stanforda je pokazalo da je IQ (kvocijent logičke inteligencije) samo 15 posto zaslužan za uspjeh u životu i napredak u karijeri — a EQ (emocionalna inteligencija) čak 85 posto! U poslovnom svijetu sve se više naglašava da vam IQ donosi posao, ali da ga EQ zadržava.

“EQ Seminar” jednodnevni dogadaj za studente u Mostaru sa seminarima i radionice povezano za teme emocijalne inteligencije i efektne komunikacije. Svrha je da dajemo studentima alati za upravljanje emocije, vještine i vremena kako bi mogli bolje raditi sa kolegama.

Teme

  • Izgraditi zdrave odnose na poslu i u životu
  • Ključevi uspjeh na poslu i na fakultetu
  • Naći uspjeh uprkos izazova
  • Samoupravljanje
  • Efikasna komunikacija

Čuvajte svoj mjesto!

eq2016-poster1