fbpx

Još jedan uspješno održan “EQ Seminar” u Sarajevu

Iza nas je još jedan uspješno održan seminar o emocionalnoj inteligenciji. Sarajevski studenti su imali priliku da čuju kako povećati vlastiti kapacitet emocionalne inteligencije, kako razviti vještine emocionalno zdrave komunikacije te na koji način naša osobnost utiče na to kako se odnosimo prema drugima. Seminar je održan od strane studentskog udruženja “SvakiStudent”. Govornici na seminaru su bili Josh Irby i Mirela Popaja-Hadžić, koji su kroz svoje osobne priče i iskustvo govorili o važnosti emocionalne zrelosti. Studenti su kroz interakciju i rad u grupama razgovarali o načinima ostvarivanja punog potencijala ličnosti, te o tome na koji način razviti vještine, biti uspješan i ostvariti svoje ciljeve.

eq-3
Josh Irby, auto knjige “Susret sa Miss Irby”

Autor knjige “Susret sa Miss Irby” govorio

Josh Irby, direktor udruženja “SvakiStudent” i autor knjige “Susret sa Miss Irby”, govorio je o važnosti formiranja i razvijanja karaktera, o bitnosti svijesti o sebi, te kako napraviti plan ličnog razvoja na taj način uspješno doći do cilja.

Studenti su, po završetku seminara, dobili priliku da se susretnu sa svojim mentorima kako bi sastavili plan u ostvarivanju ličnih ciljeva.ž

eq5

Preporuke od studenata

Seminar je također bio veoma koristan za našu budućnost, na način da smo kroz ove teme  dobili primjere i upute kako se snalaziti u praktičnim pitanjima života.

Na pitanje, šta misli o seminaru, student Alem Hamzić je napisao: “EQ seminar je meni, kao i drugim učesnicima dao priliku da više istražim svoju osobnu inteligenciju. Pod ovim istraživanjem podrazumjevam da smo na veoma kreativan i inovativan način mogli uraditi samoevaluaciju svojih interpersonalnih i intrapersonalnih sposobnosti, tj. kako percipiramo sebe i kako doživljavamo i koliko se trudimo da razumijemo druge pojedince. Seminar je također bio veoma koristan za našu budućnost, na način da smo kroz ove teme  dobili primjere i upute kako se snalaziti u praktičnim pitanjima života. Način rada nije bio baziran samo na teoriji, što je inače praksa, tako da su svi studenti bili veoma zainteresovani za veoma aktivan rad i diskusiju. Kao zaključak mogu reći da za ovakve seminare nikada ne bi žalio da potrošim svoje vrijeme jer spajaju teoriju odmah sa primjerima i iskustvom kako bi se na što bolji način objasnilo i pomoglo svim učesnicima u bilo kojim životnim preprekama. Pored toga, druženje sa organizatorima i sa učesnicima koji dijele isto ili slično mišljenje kao ti je neprocjenjivo.”

eq
Govornica Mirela Popaja-Hadžić

Budući planovi

Mentori, govornici i ostali koji su vrijedno radili na ostvarivanju seminara, su jako zadovoljni studentima koji su bili jako interaktivni, uključeni i voljni da rade na sebi. Udruženje “SvakiStudent” u budućnosti ima u planu i druge projekte, kao što su “Leadership program”, gdje će studenti imati priliku da izaberu temu o kojoj žele da govore, da organizuju program i vježbaju javni govor. Također, u planu su i drugi seminari sličnog tipa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.