Blog

Nada Umire Posljednja

Kada malo razmislim o stvarima kojim se trenutno nadam, lista postaje prilično dugačka. Naprimjer, nadam se da ću položiti sve ispite u roku i uskoro diplomirati; nadam se da ću se sa diplomom u ruci zaposliti i biti zadovoljna onim što radim; nadam se da će se opšte stanje u državi popraviti i da ćemo … Continue reading “Nada Umire Posljednja”